Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

megnifik
0972 f932 500
Reposted bygreenka2000hash
megnifik
1385 4ffb
Reposted fromfelicka felicka viamountains mountains

April 27 2017

megnifik
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajakubzulczyk jakubzulczyk
megnifik
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione

April 25 2017

megnifik
0550 25d5 500
Reposted fromMiziou Miziou viaworst-case worst-case

April 24 2017

megnifik
6990 1f7b 500
Reposted bypurplecornflowers purplecornflowers

April 22 2017

megnifik
4082 ca2d

April 15 2017

megnifik
0144 6218 500
Reposted byki-adi ki-adi

April 10 2017

megnifik
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
megnifik
1890 8dfa 500
Reposted frommisiapa misiapa viahope24 hope24
megnifik
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viahope24 hope24
megnifik
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viahope24 hope24

April 02 2017

megnifik
3934 4857
Reposted frompesy pesy
megnifik
9641 37ea
Reposted frompesy pesy
1585 c2c4
megnifik
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viawalkthemoon walkthemoon
megnifik
5656 b64f 500
Reposted frommountains mountains

March 22 2017

megnifik
7020 0d17 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viabrocat brocat
megnifik
9397 82a1
it made me smile
Reposted fromsaku saku viabrocat brocat
megnifik
Reposted frommeem meem viarrandom rrandom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl